Author name: av.akillar

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Velayet Ne Demek ?

Türk Medeni Kanununun 335.maddesinde “Ergin olmayan çocuk ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz. Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâyeti altında kalırlar.” hükmü yer almaktadır. Aynı Kanun’ un 404. maddesinde de velayet altında bulunmayan küçüklerin vesayet altına alınacağı düzenlenmiştir. “Yasal …

Velayet Ne Demek ? Devamı »

Boşanma için gerekli evraklar

Boşanma Dilekçesi Nasıl Verilir ?

Boşanma Dilekçesi Nedir? Kişilerin evliliklerindeki sorunlar baş gösterince, evlilik birliğini sonlandırmak için mahkemeye başvurmaları ve boşanma davası açmaları gerekir. İşte bu süreçte en önemli konuların başında da boşanma dilekçesi gelir. Boşanma konusunda mahkemeye müracaat edilirken, gerekli olan tüm hususların içerisinde yer aldığı dilekçe, boşanma dilekçesi olarak bilinir. Bu dilekçe ile ilgili olarak bilinmesi …

Boşanma Dilekçesi Nasıl Verilir ? Devamı »

Belediye İş Kazası Tehlikeli İşler İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi İş Kazası Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

EYT NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLE ÖDENEBİLİR Mİ ?

Eyt nedeniyle işten ayrılan işçileri bir yandan emeklilik heyecanı sararken bir yandan da işyerinden alacakları tazminatın ne şekilde olacağı konusunda merak hakim. Mevcut ekonomik koşullarda işveren için de bir de hesaplanmadık maliyet olarak karşısına EYT yasasıyla emekli olan ve tazminatını talep eden işçiler çıkınca bu sefer işverenler taksitle ödeyelim seçeneğini işçinin karşısına çıkarmakta. …

EYT NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLE ÖDENEBİLİR Mİ ? Devamı »

Genel Makale Resimleri Gaziantep Avukat Abdulkadir Akillar 27

Avukata Verilen Vekalet Nasıl İptal Edilir ?

Avukat azletmek, belirli nedenlerin varlığı halinde veya hiçbir neden olmaksızın, vekalet verilen avukatın bu vekalet sözleşmesine son verme anlamına gelir. Avukatın, aldığı işi kusuru veya ihmali ile gereği gibi yerine getirmemesi durumunda haklı olarak azil işlemi gerçekleştirilebilir. Avukat azletme konusunda haklı nedenlerin varlığına ve gerekli şekli prosedüre uymak önem arz eder. Aksi takdirde …

Avukata Verilen Vekalet Nasıl İptal Edilir ? Devamı »

Gaziantep Aile hukuku

Boşanma Davasında Karara Çıkmış Ne Demek ?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; yargılama sürecinde özellikle davanın sonuçlandığı son zamanda dosya durumu karara çıkmış ibaresi söz konusu davada son kararın verildiğini gösteren hukuki bir zemine dayalı önemli bir ifadedir. Burada belirtmek gerekir ki; dosyanın karara çıkması usulden olabileceği gibi esastan da olabilir. Dosyanın esastan karara çıkması hali söz konusu dava konusuna yönelik …

Boşanma Davasında Karara Çıkmış Ne Demek ? Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Anlaşmalı boşanmada eşlerin, nafakaya bağlı bir talebinin olması halinde bu nafaka miktarıyla birlikte sözleşmede belirtilmelidir. Eşler nafaka hususunda anlaşmak durumundadır. Anlaşmalı boşanmada nafaka talep etmeyen kişi dosya sonrasında nafaka talep edip etmeyeceği uygulamada çok merak edilmektedir. Çünkü uygulamada, eşler biran evvel boşanmak adına birbirlerinin ya da diğer eşin taleplerini kabul eder ve sonrasında …

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

İkinci Kez Emeklilik Hakkı Kullanılarak İşyerinden Tazminat Alınabilir Mi ?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili 7438 sayılı Kanunun 3 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu Kanun kapsamında emekliliğe hak kazananların aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde, kıdem tazminatına esas süreleri ile yıllık ücretli izin haklarının nasıl hesaplanacağı, aynı işyerinde aynı işi yapmaya devam edecek olan işçilere deneme süresi öngörülüp öngörülemeyeceği ve bunların bir …

İkinci Kez Emeklilik Hakkı Kullanılarak İşyerinden Tazminat Alınabilir Mi ? Devamı »

Market Çalışanı Çalışan Kontrat Sözleşme İş Sözleşmesi İşveren Hukuk İşçi Davası İş Davası İşten atılma iş akdinin feshi İş Kazası İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 17-İhbar Süreleri

Madde 7 – (Değişik: 6/5/2016-6715/1 md.)Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilir. Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini …

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 17-İhbar Süreleri Devamı »

Gaziantep boşanma avukatı

Tek Celsede Boşanma

Tek celsede boşanma; anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki farklı şekilde görülen boşanma davalarından anlaşmalı boşanmayı ifade eder. Anlaşmalı boşanma, yani tek celsede boşanma; boşanma davasının ilk duruşmasının boşanma kararıyla sonuçlanmasıdır. Tek celsede boşanmak için eşler, anlaşmalı boşanma davası açılmadan önce dava neticesinde meydana gelecek hukuki sonuçlar üzerinde anlaşır ve bu …

Tek Celsede Boşanma Devamı »

Belediye İş Kazası Tehlikeli İşler İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi İş Kazası Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

EYT Sıkça Sorulan Sorular

EMEKLİLİK ŞARTLARINI SAĞLAYAN İŞÇİYE ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLENDİREREK ÖDENEBİLİR Mİ? Kıdem tazminatının taksitlendirilerek ödenmesi ancak taraflann açıkça ödeme tarihleri konusunda yazılı anlaşmasıyla mümkün olabilir. Yazılı anlaşma yapılmış olsa dahi ödemeler anlaşılan tarihlerde ödenmelidir, aksi durumda emeklilik nedeniyle çıkış tarihinden itibaren faiz riski gündeme gelebilir. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE VEYA İŞYERİ UYGULAMASINDA EMEKLİ OLAN ÇALIŞANLARA …

EYT Sıkça Sorulan Sorular Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?