Author name: admin

MURİS ÖLMEDEN ÖNCE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA DAVASI AÇAMAZ

MURİS ÖLMEDEN ÖNCE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA DAVASI AÇAMAZAntalyaBölge Adliye Mahkemesi1. Hukuk Dairesi Esas : 2019/754Karar : 2019/1433Karar Tarihi : 28.11.2019 DAVA : Denizli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/610 Esas, 2019/219 Karar sayılı dosyasında 12/03/2019 tarihli kararına karşı davacı vekilince 15/04/2019 tarihli istinaf başvurusu üzerine dosya dairemize tevzi edilmekle hazırlanan inceleme raporu ile yapılan müzakere …

MURİS ÖLMEDEN ÖNCE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA DAVASI AÇAMAZ Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Muris Muvazaası Zamanaşımı Süresi Var Mıdır ?

Muris Muvazaası Zamanaşımı Süresi Var Mıdır ? Mirasbırakan kişi, eşinden, çocuklarından veya kurumlardan mal saklamak ya da kaçırmak için anlaşmalı muvazaalı satış gerçekleştiriyor. İşte, muvazaa davasında zamanaşımı süresi!Muvazaa davasında zamanaşımı süresi!Mirasbırakan, bazı mirasçılarını miras hakkından yoksun bırakmak için amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşme ile devrederek aslen hak …

Muris Muvazaası Zamanaşımı Süresi Var Mıdır ? Devamı »

Muris Muvazaası Nedir ?

Muris Muvazaası Nedir ?Muris Nedir? Miras Hukuku’nda, ölümü sonucu varlıklarını miras bırakan kişiye muris denilmektedir. Mirasçılık kanuna ya da murisin iradesine dayanabilmektedir. Kanun sonucu oluşmuş mirasçılığa “kanuni mirasçılık”, murisin iradesi sonucu oluşmuş mirasçılığa ise “mansup mirasçılık” denilmektedir.  Muris Muvazaası Ne Demektir ? Bazı miras bırakanlar yaşlanmaları durumunda bir ya da birkaç mirasçıyı mallardan …

Muris Muvazaası Nedir ? Devamı »

MURİS MUVAZAASI NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI VE İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI

MURİS MUVAZAASI NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI VE İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞIYargıtay1. Hukuk Dairesi Esas : 2016/7325Karar : 2016/6277Karar Tarihi : 24.5.2016 DAVA : Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın usulden reddine dair olarak verilen karar davacılar tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, …

MURİS MUVAZAASI NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI VE İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI Devamı »

Muris Muvazaası İle Tenkis Davası Birlikte Açılabilir Mi ?

Muris Muvazaası İle Tenkis Davası Birlikte Açılabilir Mi ?Muvazaa nedeniyle tapu iptali davaları, genellikle mirasçı veya alacaklılar tarafından açılıyor. Muris muvazaası davalarında tenkis talebinde de bulunulabiliyor. Peki, muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tenkis davası nasıl açılır? Muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tenkis! Muvazaa nedeniyle tapu iptali davaları, genellikle mirasçı veya alacaklılar tarafından açılıyor. …

Muris Muvazaası İle Tenkis Davası Birlikte Açılabilir Mi ? Devamı »

Muris Muvazaası Hukuksal Sebebine Dayalı Davalarda Dava Değeri

Muris Muvazaası Hukuksal Sebebine Dayalı Davalarda Dava DeğeriÖzet : Muris Muvazaası Hukuksal Sebebine Dayalı Davalarda Dava Değeri, Taşınmazın Tümünün Değeri Üzerinden Davayı Açan Mirasçı Ya Da Mirasçıların Miras Payına İsabet Eden Değer Olup, Bu Değer Üzerinden Harç Alınması Ve Yargılama Giderine Hükmedilmesi Gerekir. Konu ile ilgili Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları ; Yargıtay1. …

Muris Muvazaası Hukuksal Sebebine Dayalı Davalarda Dava Değeri Devamı »

Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tazminat İsteğine İlişkin Davanın Belirsiz Alacak Olarak Açılması

Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tazminat İsteğine İlişkin  Davanın Belirsiz Alacak Olarak AçılmasıÖzet : Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tazminat isteğine ilişkin  davanın belirsiz alacak olarak açılması HMK 107. maddesine uygundur. Yargıtay1. Hukuk Dairesi        Esas : 2019/4755Karar : 2020/80 Karar Tarihi : 08.01.2020 “İçtihat Metni”MHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDava Türü : BEDEL Taraflar …

Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tazminat İsteğine İlişkin Davanın Belirsiz Alacak Olarak Açılması Devamı »

İŞÇİNİN KREDİ ÇEKEBİLMESİ İÇİN BANKAYA HİTABEN YAZILAN BELGE ÜCRETİN TESPİTİNDE BAĞLAYICI BELGE SAYILAMAZ

Yargıtay7. Hukuk Dairesi Esas : 2014/3306Karar : 2014/12421 Karar Tarihi : 05.06.2014 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dava işçilik alacaklarına ilişkindir. Taraflar arasında işçiye ödenen aylık ücretin miktarı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Mahkemece ücret konusunda …

İŞÇİNİN KREDİ ÇEKEBİLMESİ İÇİN BANKAYA HİTABEN YAZILAN BELGE ÜCRETİN TESPİTİNDE BAĞLAYICI BELGE SAYILAMAZ Devamı »

Tasarım Hakkına Tecavüz Ve Tazminat Davası

Tasarım Hakkına Tecavüz Ve Tazminat DavasıYargıtay11. Hukuk Dairesi Esas : 2017/2439 Karar : 2019/929 Karar Tarihi : 06/02/2019 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/06/2015 gün ve 2014/… – 2015/116 sayılı kararı onayan Daire’nin 11/04/2017 gün …

Tasarım Hakkına Tecavüz Ve Tazminat Davası Devamı »

TASARIMA TECAVÜZÜN TESPİTİNİN ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİRMESİ

TASARIMA TECAVÜZÜN TESPİTİNİN ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİRMESİÖzet : Dava konusu 2007/3224 sayılı tasarım belgesindeki 14 numaralı tasarıma tecavüzün tespiti özel ve teknik bilgiyi gerektirmekte olup, bu hususta alınan bilirkişi raporunun da mahkemece eksik görülmesi hâlinde HMK’nın 281’inci maddesi gereğince Bilirkişilik Kanunu’nun ilgili hükümleri de dikkate alınmak suretiyle bilirkişiden ek görüş alınması veya …

TASARIMA TECAVÜZÜN TESPİTİNİN ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİRMESİ Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?