Anlaşmalı Boşanma Protokolünden Kaynaklanan Tapu İptali Ve Tescili Davası

Tapu İptali Ve Tescili Davası

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi

Esas : 2019/206Karar : 2019/3309 Karar Tarihi : 25.03.2019
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Tapu İptali ve Tescil
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesinin 19.11.2018 tarihli ek karar, 26.10.2018 tarihli istinaf başvurusunun yapılmamış sayılmasına ilişkin karar ve asıl hüküm yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1-Davacı kadın, anlaşmalı boşanma davasında düzenlenen protokolden kaynaklanan tapu iptal ve tescil davası açmış, ilk derece mahkemesi davayı kabul etmiş, davalı erkek istinaf kanun yoluna süresinde başvurmuş, …

Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi istinaf incelemesi için eksik nispi harcın tamamlanması için dosyanın ilk derece mahkemesine geri çevrilmesine karar vermiş, davalı erkek geri çevirme kararma itiraz etmiş, nispi harcı yatırmamış, … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi 26.10.2018 tarihli kararıyla davalının istinaf başvurusunun yapılmamış sayılmasına kesin olarak karar vermiş, davalının bu kararı temyizi üzerine 19.11.2018 tarihli kararı ile davalı vekilinin temyiz talebinin reddine karar vermiş, davalı bu karara karşı süresinde temyiz yoluna başvurmuştur.Dava boşanma protokolünden kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası olup maktu harca tabidir. Bu sebeple istinaf karar harcının da maktu olarak yatırılmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Yüzük Alyans Cep Telefonu Mobil Aldatma Tehdit Şantaj Müstehcen Görüntü Facebook Instagram Sosyal Medya Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Bu husus nazara alınmadan … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesince eksik istinaf nispi karar harcının tamamlanması için dosyanın geri çevrilmesi, davalı tarafından eksik istinaf nispi karar harcın yatırılmadığı gerekçesi ile 26.10.2018 tarihli istinaf başvurusunun yapılmamış sayılmasına ilişkin karar ve bu karara karşı temyiz talebinin reddine ilişkin 19.11.2018 tarihli karar hatalıdır.

Bu nedenle … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi’nin 19.11.2018 tarihli ek kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.2- … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesinin 26.10.2018 tarihli davalının istinaf başvurusunun yapılmamış sayılmasına ilişkin karara yönelik itirazlarının incelenmesinde;Yukarıda 1. bentte açıklanan sebeple … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesince verilen istinaf başvurusunun yapılmamış sayılmasına ilişkin karar hatalı olup, bölge adliye mahkemesince verilen bu kararın bozulmasına, dosyanın istinaf incelemesinin yapılması için ilgili bölge adliye mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ 

Temyiz edilen hükmün yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple 19.11.2018 tarihli temyiz talebinin reddine ilişkin ek kararın KALDIRILMASINA, 2. bentte gösterilen sebeple … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesince verilen 26.10.2018 tarihli istinaf başvurusunun yapılmamış sayılmasına ilişkin kararın BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Daha fazla bilgi için doğrudan 05321670913 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

5/5 - (1)

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?